skip to Main Content
CURSUS

Van Warmtevisie naar wijkuitvoeringsplan

De wijk in: een passende aanpak per buurt

Ruim 16.000 wijken in Nederland moeten van het aardgas af. Nu de Transitievisies Warmte ingediend zijn, moeten we hier samen een goede invulling aan geven in het wijkuitvoeringsplan. Maar hoe kom je van een gemeentebrede visie naar een passende aanpak voor de buurten? En hoe neem je bewoners daarin mee?

In deze training van 1,5 dag verbinden we theorie en praktijk met elkaar. We kijken samen hoe je een Wijkuitvoeringsplan opstelt en je daarin onderbouwde keuzes maakt. Vanuit de praktijk behandelen we learnings en best practices uit de PAW proeftuinen. Het programma draait om met en van elkaar leren en heeft veel ruimte voor intervisie en eigen inbreng.

Doelgroep

Je krijgt vanuit jouw rol bij bijvoorbeeld een gemeente, provincie, woningcorporatie of adviesbureau te maken met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Je wilt inzicht hoe je dit kunt opstellen en hier samen met anderen ideeën over uitwisselen en leren. Na het volgen van deze training:

 • begrijp je de stappen die doorlopen worden voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan
 • heb je inzicht in de stakeholders en het besluitvormingsproces bij een wijkuitvoeringsplan
 • weet je wat nodig is om een zorgvuldige en onderbouwde keuze te maken voor de warmtevoorziening in een buurt
 • heb je inzicht in de lessons learned van de PAW proeftuinen
 • heb je een idee hoe je bewonersparticipatie kunt vormgeven in de wijk

Toelatingseisen
Minimaal HBO werk- en denkniveau. Er is geen voorkennis nodig.

Vervolgmogelijkheden
De opleiding geeft toegang tot diverse vervolgopleidingen. Zo is er voor ervaren professionals de opleiding “Professional in de warmtetransitie” en zijn er op kernonderwerpen in de warmtetransitie verdiepende opleidingen te volgen.

Inhoud

De training bestaat uit 1,5 dag. De eerste dag gaan we inhoudelijk in op het opstellen van wijkuitvoeringsplannen en geven we je concrete handvatten mee. Tijdens de intervisiemiddag 4 weken later kun je een eigen praktijkcasus inbrengen en leren van vakgenoten en experts.

Dag 1 (9.30 – 17.00)

We behandelen de uitdaging waar we nu voor staan met de WUP aan de hand van de volgende deelonderwerpen:

 • Proces en beleid: van RES naar TVW naar WUP 
 • Het besluitvormingsproces en de rol van verschillende stakeholders (o.a. woningbouwcorporaties, de gemeente en de provincie)
 • Tooling (welke tools zijn er en hoe worden die ingezet om invulling te geven aan de plannen)
 • Learnings van de PAW proeftuinen 
 • Participatie: draagvlak onder bewoners faciliteren

Dag 2 (13.00 – 17.00)

Dag 2 is een middagbijeenkomst die in het teken staat van intervisie. We komen 4 weken na de eerste bijeenkomst bijeen om samen te delen wat de praktijkervaringen zijn geweest in die tussenliggende periode. Je krijgt veel ruimte voor het aandragen van eigen casuïstiek.

Literatuur en docenten
De opleiding wordt verzorgd door docenten die werkzaam zijn bij verschillende organisaties. Je krijgt toegang tot de gebruikte literatuur en presentaties.

Planning

Groep 1 (nog plaatsen beschikbaar)

11 november (9.30 – 17.00 uur)

 9 december (13.00 – 17.00 uur)

Groep 2 (nog plaatsen beschikbaar)

25 januari (9.30 – 17.00 uur

15 februari  (13.00 – 17.00 uur)

Groep 3 (nieuw)

31 maart (9.30 – 17.00 uur

26 april (13.00 – 17.00 uur)

Alle data onder voorbehoud. De bijeenkomsten vinden plaats in Zeist of Driebergen.

Praktische informatie

Groepsgrootte
We vinden persoonlijke aandacht en veel interactie belangrijk. Je volgt deze training in een groep van minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.

Locatie
De fysieke bijeenkomsten vinden plaats in Zeist of Driebergen.

Investering

De training “van warmte visie naar Wijkuitvoeringsplan” kost €950 ,- euro (excl. btw). Daarvoor krijg je:

 • 2 fysieke bijeenkomsten (1 hele dag en 1 middag)
 • Lunches, onbeperkt koffie, thee en water
 • Alle benodigde readers en  instructievideo’s
 • Certificaat van deelname
 • Toegang tot kennisdatabank
 • Toegang tot alumni events

Investeert jouw werkgever in je opleiding?
Dan investeert hij niet alleen in jou op de lange termijn, maar ook in de mogelijkheden voor de eigen organisatie. Denk aan:

 • verbinding met het kennisnetwerk van het NIWT
 • in huis halen van de laatste kennis en kunde
 • aanleren van vaardigheden om te kunnen omgaan met toekomstige ontwikkelingen
 • versterken van jouw vakgebied binnen je organisatie
 • handvatten en tools om collega’s mee te nemen in deze opgave

Aanmelden

Interesse om deze opleiding te volgen? Via onderstaand formulier kun je vast -geheel vrijblijvend – een optie nemen en jezelf verzekeren van een plek bij de eerstvolgende startdatum. Wel interesse, maar kun je niet op de geplande data? Vul ook dan het formulier in, dan houden we je op de hoogte van de planning voor komend jaar.

Back To Top