skip to Main Content

Onze docenten

Danielle Driessen

Strategisch adviseur participatie, eigenaar Meet the Crowd

“Participatie vormgeven is altijd lokaal maatwerk. Het vraagt om een goed verhaal en veel creativiteit”

Ik werk vanuit mijn bureau Meet the Crowd momenteel als strategisch adviseur participatie voor de gemeente Den Haag. Eerder ontwikkelde ik de participatieaanpak voor het Programma Aardgasvrij van Amsterdam en werkte ik als adviseur voor onder andere woningcorporatie Ymere en de Rabobank. In mijn werk koppel ik graag strategische keuzes aan een werkbare aanpak voor de praktijk.

Een wijkuitvoeringsplan is een complexe puzzel, waarbij de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, energiebedrijven, tussenpersonen in de wijk en experts essentieel is. Samen maak je een plan met het handelingsperspectief voor bewoners als leidraad. Mijn tip: richt je op de middengroepen en niet alleen op de koplopers of de achterblijvers. Daarmee werk je polarisatie in de hand en dat gaat ten koste van het maatschappelijke vertrouwen.

Danielle verzorgt de module “Participatie” in onze opleiding “Professional in de warmtetransitie” en de tweedaagse cursus “Participatie & Communicatie”

Back To Top