skip to Main Content

Onze docenten

Jan Albert Timmerman

Juridisch adviseur en eigenaar bij RenewabLAW

“Het juridische landschap van de warmtetransitie zie ik als verhuizen terwijl ondertussen het huis nog verbouwd wordt.”

Als juridisch adviseur ben ik gespecialiseerd in de wet- en regelgeving die een rol speelt bij de energietransitie. Ik werkte onder andere voor TenneT, Nuon en DELTA en ben betrokken bij WarmCO2, de opstart van een open warmtenet in Zaanstad en bij Haagse Aardwarmte Leyweg. Met mijn onderneming RenewabLAW help ik ontwikkelaars van (duurzame warmte) projecten, overheden, brancheorganisaties en energie coöperaties met juridische projectondersteuning of advies.

Op dit moment gebeurt er zoveel, dat je niet overal heel precies van op de hoogte kunt zijn. De uitdaging is om een sterke helicopterview te ontwikkelen. Op basis van de grote lijnen in de wet- en regelgeving die dan zichtbaar wordt, is het eenvoudiger om je snel bepaalde stukken eigen te maken en vervolgens makkelijker tot een antwoord of strategie te komen.

Jan Albert verzorgt de module “Wet- en regelgeving” in de opleiding “Professional in de warmtetransitie” en de tweedaagse cursus “Contracteren in de warmtetransitie”.

Back To Top