skip to Main Content

Onze docenten

Jan Willem Zwang

Jan Willem Zwang

Energy trendwatcher, eigenaar Statergy

“Ik raad iedereen aan zelf eens te proberen een business case voor een warmteproject op te zetten, zo worden risico’s en kansen inzichtelijk”

Sinds 2009  geef ik trainingen op het gebied van financiering en business cases van duurzame energieprojecten, waaronder warmteprojecten. Ik heb verschillende warmteprojecten uitgevoerd voor Essent, AVR, Eteck en AEB, van financiële doorrekeningen en optimalisaties, tot het opstellen van business cases en warmteleverings- of afnamecontracten. Ik ben op interimbasis directeur geweest bij twee warmteprojecten waarbij warmte en koude wordt geleverd aan woningen en voorzieningen. Met mijn vorige bedrijf Greenspread was ik eigenaar van 23 WKO-projecten die we van Nuon hebben overgenomen.

Ik zie het gebrek aan kennis van de energiemarkt in het algemeen en die van de business case van warmteprojecten in het bijzonder als grote uitdaging. Aannames over energetische rendementen en besparingen zijn vaak te rooskleurig, waardoor het rendement op de investering hoger wordt voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is.

Jan Willem verzorgt de module “Financiering en businesscase” in onze opleiding “Professional in de warmtetransitie” en de tweedaagse cursus “Financiering en business cases in de warmtetransitie

Back To Top