skip to Main Content

Verkorte opleidingen

Voor professionals die zich willen verdiepen in diverse thema’s biedt het NIWT ook korte thematische opleidingen aan.

VERKORTE OPLEIDING

Big data in de warmtetransitie

De hoeveelheid beschikbare data is enorm en wordt steeds groter. Hoe zet je deze data om naar praktisch toepasbare inzichten?

Na het volgen van deze opleiding:

 • Begrijp je beter wat voor databronnen beschikbaar zijn en hoe die in te zetten
 • Ben je op hoogte van de belangrijkste rekenmodellen en hun toepassingsbereik
 • Helpen databronnen je beter je besluiten te onderbouwen
 • Kan je juridische en ethische aspecten beter duiden

Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor professionals die de waarde van data beter willen benutten. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Klik hier om je vrijblijvend voor in te schrijven voor opleiding

OPLEIDING

Ontwikkelen van warmtenetten

We staan voor de uitdaging om tot 2030 minimaal 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. Voor veel van deze woningen vormt een warmtenet een betaalbaar en duurzaam alternatief, maar het ontwikkelen hiervanis een flinke opgave. Welke partijen betrekken je bijvoorbeeld bij zo’n ontwikkeling? Wie heeft welke rol? Hoe komt een haalbaar ontwerp tot stand? En hoe zorg je dat het betaalbaar blijft?

Deze opleiding geeft je inzicht in alle aspecten van het ontwikkelen  van een warmtenet.  De opleiding vereist geen technische voorkennis.

Klik hier voor extra informatie over deze opleiding

Klik hier om je vrijblijvend voor in te schrijven voor deze opleiding.

VERKORTE OPLEIDING

Warmtetransitie voor ambtenaren

Voor professionals die zich willen verdiepen in de dynamiek binnen de verschillende overheidsorganisaties. De thema’s in deze verkorte opleiding:

 • Rolkeuze voor gemeenten, provincies, ministeries en semi-overheden: hoe creëer ik de juiste omstandigheden voor de warmtetransitie?
 • Afwegen in het maatschappelijk belang. Hoe maak je keuzes die leiden tot de grootste maatschappelijke meerwaarde? Hoe waarborg je transparantie en eerlijke belangenbehandeling?
 • Welk beleid past bij deze warmtetransitie? Hoe zet je een volhoudbaar programma op voor de komende dertig jaar? Hoe hangen Klimaatakkoord, wetgevingsagenda, Regionale Energiestrategie, Transitievisie Warmte, Wijkuitvoeringsplan en warmtekavels samen?
 • Wat is het speelveld van partijen en belangen in de warmtetransitie? Hoe komt dat tot uiting in ambtelijke en politieke keuzes?
 • Welke instrumenten hebben overheden om deze transitie vorm te geven?

Deze opleiding is ook toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn buiten de overheid.

Klik hier om je vrijblijvend voor in te schrijven voor deze opleiding.

VERKORTE OPLEIDING

Contracteren in de warmtetransitie

Hoe selecteer je partners waarmee je wilt samenwerken en hoe leg je afspraken vast. In deze verkorte opleiding kijken we naar  publieke en private contractvorming en aanbestedingsrecht.

Verdieping vindt plaats aan de hand van:

 • Overzichtelijke samenhang van wetgeving, relevant voor de warmtetransitie.
 • Een aanbestedingscasus belicht vanuit zowel aanbesteder als indienende partij.
 • Een casus rond het contracten van aanbieders en afnemers van warmte op een open warmtenet.

Na het volgen van deze module heb je een beter begrip voor de mogelijkheden om tot bindende afspraken te komen en de belangrijkste belangen die onderliggend spelen.

Deze opleiding heeft een sterk juridisch karakter maar is goed te volgen voor elke professional  met een aantal jaren werkervaring in de warmtetransitie.

Klik hier om je vrijblijvend voor in te schrijven voor deze opleiding.

Back To Top