skip to Main Content
Onze energietransitie opleiding focust op de warmtetransitie

Onze energie opleiding verbindt mensen van diverse organisaties

Deelnemers aan onze energie opleiding “Professional in de warmtetransitie” werken bij verschillende organisaties. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de warmtetransitie vanuit overheidsinstanties zoals een gemeente of waterschap, maar ook mensen die werken bij een (semi-)private organisatie zoals een woningcorporatie, energieleverancier, netwerkbeheerder of adviesbureau schrijven zich in voor onze energie opleiding.

In een werkveld dat relatief nieuw en continu in beweging is, onderzoeken we samen succesverhalen en dilemma’s uit de praktijk. Juist het samenbrengen van deelnemers én docenten vanuit verschillende disciplines maakt het volgen van de energie opleiding interessant, en leuk!

NIWT bijeenkomst Opleiding Professionals in de Warmtetransitie

Gedeelde missie voor duurzame warmte

Onze energietransitie opleiding “Professional in de warmtetransitie” is er voor alle professionals met ambitie en een gedeelde missie: bijdragen aan een betere wereld door het duurzaam verwarmen van onze gebouwde omgeving. Anders dan bij een gemiddelde energietransitie opleiding is dit programma specifiek geschreven op het vormgeven van de warmtetransitie.

Wij brengen mensen met dezelfde missie bij elkaar om te leren hoe we de warmtetransitie vorm kunnen geven, terwijl we dit samen aan het doen zijn. Voor alle toekomstige generaties zorgen voor duurzame warmte in heel Nederland, daar doen we het voor! Die bevlogenheid merk je terug in onze programma’s, bij de inspirerende docenten en bij je mededeelnemers.

Docenten met expertise en coaches met aandacht

Onze energietransitie opleiding “Professional in de warmtetransitie” wordt verzorgd door zes verschillende docenten uit het werkveld die elk hun eigen expertise inbrengen. Zij hebben veel ervaring binnen de warmtetransitie en helpen je verder met al je kennisvragen.

Maar om het verschil te maken heb je niet alleen de nieuwste kennis in huis nodig, juist de aandacht voor het ontwikkelen van professionele vaardigheden maakt onze energietransitie opleiding uniek. Deze opleiding kent daarom ook vaardigheidstrainers en coaches die jouw persoonlijke ontwikkeling faciliteren. Tijdens de trainingsdagen in “Transitievaardigheden” ga je aan de slag met specifieke skills die je nodig hebt om mensen in een transitie te inspireren, mee te nemen en stappen te laten zetten.

 

 

Ben je benieuwd of de opleiding bij je past? Of heb je meer vragen over ons volledige aanbod? Onze manager opleidingen Christien helpt je graag verder! Neem gerust contact op via christien.reichardt@niwt.nl .

NIWT bijeenkomst Professional in de warmtetransitie
Back To Top