skip to Main Content

Ons verhaal

Er zijn steeds meer mensen nodig om de warmtetransitie succesvol vorm te geven. Met het onafhankelijke Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie willen wij voorzien in de groeiende opleidingsbehoefte van alle professionals die werken aan de warmtetransitie in Nederland.

Onze opleidingen richten zich geheel op de warmtetransitie: het duurzaam – dus aardgasvrij – verwarmen van onze gebouwde omgeving. Om deze warmtetransitie te realiseren is het essentieel deze opgave te benaderen als onderdeel van het integrale energievraagstuk, en daarin professionals op te leiden met actuele kennis en relevante vaardigheden.

Het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie is opgericht door Rik Koppelaar, directeur van De WarmteTransitieMakers en Greenvis. Thijs de Booij richt zich als operationeel en commercieel directeur op het creëren van maatwerk en samenwerkingsverbanden binnen de branche. Het succesvol laten slagen van de warmtetransitie staat bij het hele team op plek één.

Wij werken samen met

Onderzoekers en ontwerpers die kennis ontwikkelen en laagdrempelig beschikbaar maken.

Docenten die kennisoverdracht stimuleren en transitievaardigheden bijbrengen.

Coaches die helpen vaardigheden te oefenen en te reflecteren op het eigen gedrag.

Verbinders die luisteren naar je behoefte en je in contact brengen met andere professionals.

Back To Top