skip to Main Content

De warmtetransitie
voor iedereen begrijpelijk
1. Een opleiding voor professionals in de warmtetransitie 2. Kennis en vaardigheden voor experts
3. Onderzoek en ontwerp van nieuwe standaarden
Bel me voor meer informatie >

Welkom bij het NIWT

Op zoek naar een opleiding in de warmtetransitie? Bij het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie (NIWT) ben je aan het juiste adres. Voor iedere professional hebben wij een passende opleiding training. Van basiskennis, naar expertise tot leiderschap. Samen versnellen we de warmtetransitie.

Ons doel

De komende jaren moeten alle gebouwen duurzaam verwarmd gaan worden. Met een warmtenet, elektrisch, met waterstof of groen gas. Hoe gaan we dit doen? Wie bepaalt dat? Hoe worden keuzes gemaakt? Wat zijn de gevolgen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt? Hoe krijgen we de inwoners mee?

De behoefte aan kennis, vaardigheden en leiderschap in de warmtetransitie neemt toe. Nu al werken duizenden professionals vanuit tal van disciplines samen aan deze complexe opgave. Door hen de juiste opleidingen aan te bieden willen wij de warmtetransitie versnellen.

Wie wij zijn

Het NIWT is een onafhankelijk kennis- en opleidingsinstituut, geleid door Rik Koppelaar (oprichter van de WarmteTransitieMakers) en Simon Schoonen. Wij voorzien een snel groeiende behoefte aan opleidingen, onderzoek en kennisuitwisseling specifiek gericht op de warmtetransitie. Het NIWT pakt die uitdaging op.

Voor een actueel en deskundig opleidingsaanbod werken wij met een team van docenten, coaches, onderzoekers en ontwerpers. Zij zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, universiteiten, hogescholen en onderzoeks- en kennisinstellingen.

Opleidingen en cursussen

Het NIWT biedt meerdaagse volledig verzorgde opleidingen. Daarnaast geven we kortere cursussen en trainingen over specifieke onderwerpen. Via kennislezingen kun je thematisch en overzichtelijk je kennis updaten.

Binnen alle opleidingen delen we de meeste recente inzichten, methoden en onderzoek. We besteden nadrukkelijk aandacht aan het leggen van de verbinding met de eigen beroepspraktijk. En er is gelegenheid om een relevant netwerk op te bouwen met mede-cursisten en experts.

Kijk bij opleidingen  en cursussen voor ons aanbod.

“De warmtetransitie wordt een succes met goedopgeleide professionals.”

Rik Koppelaar, directeur van het NIWT

Back To Top