skip to Main Content

Alle ins- en outs van de warmtetransitie in één opleiding

Leon Grevink is recent gestart bij De WarmteTransitieMakers als Adviseur Aardgasvrij en volgde bij het NIWT de opleiding “Professional in de Warmtetransitie”. Net als zoveel anderen in Nederland had hij wel de skillset om aan de slag te gaan, maar miste hij nog de inhoudelijke kennis. Met deze training leerde hij in de ins- en outs van de warmtetransitie.

Deze opleiding van hielp Leon enorm bij het feeling krijgen bij en het spreken over het onderwerp warmtetransitie. De opleiding is bedoeld voor mensen die startend zijn in de wereld van de warmtetransitie, of al wat langer actief hierin zijn, maar vanuit hun werk maar één kant van speelveld zien en ook benieuwd zijn naar de andere perspectieven.

Het stakeholderveld beter overzien

Een bijkomende aardigheid voor Leon, is dat zijn opleidingsgenoten een groot deel van het stakeholderveld vertegenwoordigen. “Collega-studenten werken als beleidsmedewerkers warmte- en energietransitie/duurzaamheid van een vooruitstrevende en een meer afwachtende gemeente, mensen van het netbeheer, energie-opwekkers, een realisator van warmtenetten en een afvaardiging van een woningcorporatie. Het aanwezig zijn bij gesprekken waarin zij, vanuit hun verschillende expertises ervaringen delen, is enorm leerzaam voor me”.

Interactieve colleges door gerenommeerde docenten

De inhoud van de opleiding bestaat 7 kennismodules met interactieve colleges waarin, naast een introductie, ook thema’s als stakeholder management, wet- en regelgeving, participatie en business cases, de revue passeren. Deze colleges worden gegeven door docenten die al jaren succesvol actief zijn in hun vakgebied. De transitievaardigheden gaan in op je persoonlijke ontwikkeling in communicatie en leiderschap.

Modahldam: een fictieve casus gebaseerd op bestaande data

Daarnaast wordt tijdens transitievaardigheden in de fictieve stad Modahldam cases uitgevoerd en rollenspellen gespeeld. Zo was Leon een keer als nieuwe beleidsambtenaar en voorzitter van een raadsvergadering vreselijk in de mangel genomen door een energieconsortium van ongeveer alle denkbare stakeholders in de gemeente, die allemaal concrete plannen hadden waar hij niets vanaf wist aan de ene kant en een nukkige wethouder aan de andere kant. Dit soort scenario’s worden ook uitgespeeld om deelnemers aan de training bewust te maken wat er allemaal kan gebeuren. Er is niet te spreken van één standaardsituatie. Ieder scenario vergt maatwerk in de aanpak. Modahldam bestaat daarom ook uit allemaal bestaande wijken uit andere steden met kloppende geo- en demografische info. Zodoende kan er met echte gegevens worden gewerkt. “We hebben zelfs de businesscase van het ‘geplande’ warmtenet proberen uit te werken.”

Volgens het AEF is berekend dat er, om alle doelstellingen voor de warmtetransitie te halen nog 4000 experts in de warmtetransitie bij moeten komen. Ondertussen lopen er genoeg mensen rond in Nederland met de vaardigheden, de passie en de drive om dit te realiseren. Het enige wat ze nog missen is kennis van het onderwerp. De opleiding “Professional in de Warmtetransitie is bedoeld voor zowel mensen die startend zijn in de wereld van de warmtetransitie, als voor mensen die al langer actief zijn, maar vanuit hun werk maar één kant van speelveld zien en ook benieuwd zijn naar de andere perspectieven.

Back To Top