skip to Main Content
Privacy statement

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2024.

NIWT neemt je privacy serieus. Wij verwerken veel persoonsgegevens en gaan zorgvuldig hiermee om. Dit betekent dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonsgegevens verwerken, via deze privacy statement;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen;
 • je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

In deze Privacy Statement lees je hoe wij omgaan met je gegevens, je privacy en je rechten. NIWT voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (oftewel de General Data Protection Regulation).

Deze Privacy Statement is van toepassing op NIWT. We behouden ons het recht om het Privacy Statement aan te passen. Ons advies is om deze dan ook regelmatig te lezen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.niwt.nl te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van je. Per doeleinde lees je hieronder welke gegevens wij van je verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang ze worden bewaard.

Indien je vragen hebt, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze Privacy Statement.

1. Contact opnemen met NIWT

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of het contactformulier. Op onze website kun je ook een brochure van ons aanvragen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam
 • telefoonnummer (optioneel)
 • e-mailadres
 • organisatienaam (optioneel)
 • eventueel inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met ons op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Jouw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid.

Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang er niet expliciet wordt gevraagd de persoonsgegevens te verwijderen.

 

2. Aanmelding voor een training

De aanmeldingen van onze open opleidingsprogramma’s loopt via onze website of via één van de opleidingsportalen waarbij wij aangesloten zijn.

De inschrijving voor één van onze Incompany training verwerken wij aan de hand van een deelnemerslijst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam
 • organisatienaam (optioneel als jij zelf voor de training betaalt)
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • functietitel deelnemer (optioneel)
 • (zakelijk) factuurgegevens
 • (zakelijk) betaalgegevens
 • inkoopnummer/referentie
 • eventuele inhoud van correspondentie
 • eventuele dieetwensen

Wij hebben deze gegevens nodig om het trainingsmateriaal te voorbereiden, om praktische informatie en een bewijs van deelname toe te sturen, om te factureren en om de hele arrangement (en eventueel overnachting) te verzorgen.

Voor de open trainingen geldt dat je voor- en achternaam en je dieetwensen (indien van toepassing) aan derden (locatie waar de training plaatsvindt en trainer die de training verzorgt) verstrekt.

Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomt (totdat de training afgerond is en de betaling voldaan is) en zolang er een actieve klantrelatie is. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van 10 jaar).

3. Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie en houden wij je op de hoogte van trainingen van NIWT.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam
 • organisatie
 • e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens op basis van je toestemming. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij je gegevens op onze blokkeerlijst, zodat je daarna geen mailings van NIWT meer zult ontvangen.

4. Foto’s en video’s

Tijdens onze trainingsprogramma’s worden (eventuele) opnames alleen voor trainingsdoeleinden ingezet en niet opgeslagen in ons archief.

5. Beveiliging van jouw gegevens

De bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor jou én voor ons. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van (en ongeautoriseerde toegang tot) jouw persoonsgegevens te beperken. Daarom zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruikmakend van wachtwoorden en 2 authenticatie;
 • het gebruik van firewalls;
 • afspraken met onze IT-leveranciers over informatiebeveiliging.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal (geen papieren maar digitale documenten die beveiligd zijn).

Welke rechten heb je?

Je kunt bij ons een verzoek indienen tot:

 • inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien;
 • rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • beperking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken; dat doe je door ons een mail sturen naar info@niwt.nl.

Je kun ons ook laten weten dat je persoonsgegeven niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of je kunt je verleende toestemming intrekken.

6. Solliciteren bij NIWT

Heb je gereageerd op één van onze vacatures? Dan verwerken wij je persoonsgegevens om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • Curriculum Vitae;
 • motivatiebrief;
 • eventuele overige informatie die je meestuurt met je sollicitatie.

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het (eventueel) sluiten van een arbeidsovereenkomst. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij NIWT, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na beëindiging van de procedure.

Heb je een open sollicitatie gestuurd? Wanneer wij je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij je sollicitatiegegevens maximaal één jaar bewaren. Je krijgt te allen tijde toegang tot jouw persoonsgegevens, je kunt deze laten aanpassen of laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@niwt.nl.


7. Verwerkersovereenkomst

Wij werken samen met een select aantal externe bedrijven voor de technische ondersteuning en hosting van onze websites en ICT omgeving. Deze bedrijven hebben hiermee soms toegang tot persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Daarom hebben we met hen gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten. Hierin is o.a. opgenomen dat het verboden is om gegevens te verstrekken aan derde partijen.

8. Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken;
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van je:

 • IP-adres
 • cookie-ID
 • applicatie- en klikgedrag
 • referrer-URL

Om onze site zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren gebruiken wij momenteel Google Analytics. Hiervoor zijn cookies noodzakelijk. Wij gebruiken deze diensten om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens helpen ons om de website te verbeteren en onze informatievoorziening beter op maat te maken voor de bezoeker.


Contact

NIWT
Nijverheidsweg 16G (unit 1A)
3534 AM Utrecht
Telefoon: 030 2006912
Email: info@niwt.nl

Back To Top