skip to Main Content
Onze docenten

Het NIWT heeft een divers netwerk van docenten en vaardigheidstrainers met praktijkervaring binnen de energietransitie en warmtetransitie. Met ieder hun eigen expertise bieden ze de nieuwste inzichten en helpen ze je met het ontwikkelen van transitievaardigheden. Zie hier een overzicht van onze vaste gezichten.

Danielle Driessen

Strategisch adviseur participatie Meet the Crowd
Expertise: participatie

“Mijn tip: richt je op de middengroepen en niet alleen op de koplopers of de achterblijvers. Daarmee werk je polarisatie in de hand en dat gaat ten koste van het maatschappelijke vertrouwen.”

Laura van der Noort

Adviseur De WarmteTransitieMakers
Expertise: warmtebronnen en techniek

“Het werkveld ontwikkelt zich ontzettend snel. Geniet van de gelegenheid om steeds weer nieuwe dingen te leren, en laat in je projecten altijd ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.”

Frits Verheij

Directeur Greenvis
Expertise: energie- en warmtetransitie, organisatievraagstukken

“Het speelveld van de warmtetransitie is enorm in beweging met nieuwe rollen van bestaande partijen en toetreding van nieuwe spelers. Samenwerken is daarbij een vereiste. Tegelijkertijd werken we hard aan het verduurzamen en opschalen van collectieve warmtesystemen. Meer mensen met meer kennis zijn hard nodig om de warmtetransitie te versnellen.”

Dennis Rutten

Trainer/Coach
Expertise: communicatie & (persoonlijk) leiderschap

“De inhoud is belangrijk. Én weten in welk krachtenveld je acteert, aandacht hebben voor de ander(en) en weten wat jij meebrengt aan de “gesprekstafel”. Daarin ondersteun ik je graag om zo authentiek en krachtig mogelijk te zijn.”

Christiaan van Soest

Adviseur De WarmteTransitieMakers
Expertise: Strategisch adviseur op het gebied van techniek, financiële doorkijk en organisatie van collectieve warmtesystemen

“Vanuit mijn werk maak ik de complexiteit van het speelveld inzichtelijk, zodat alle partijen geholpen worden bij het maken van keuzes. In veel gevallen betreft dit het samen met de stakeholders doorlopen van de stappen die nodig zijn om tot realisatie te komen.
Naast strategisch advies geef ik sturing aan het Greenvis team van EMG-specialisten dat energieprestatieberekeningen uitwerkt voor veel Nederlandse warmtenetten. Ook heb ik het Greenvis businesscase expertiseteam opgezet, aangezien een businesscase met gedegen onderbouwing een voorwaarde is bij elk investeringsbesluit”.

Keesjan Meijering

Advocaat Energierecht bij AKD
Expertise: Warmtetransitie (wet- en regelgeving)

“De wet- & regelgeving over warmte(netten) is complex, maar geeft ook echt voldoende ruimte om aan de slag te gaan.”

Ludo de Haan

Adviseur aardgasvrij
Expertise: energietransitie, marktmodellen, warmtenetten

“Omdat de warmtetransitie zo ingrijpend en complex is, is juist onderlinge samenwerking en het ontwikkelen van (nieuwe) mensen cruciaal.”

Back To Top