skip to Main Content

Onze visie op leren

Het succes van de warmtetransitie wordt bepaald door het kennis- en vaardigheden niveau van de betrokken professionals. Bij ons staat praktijkgericht leren, leren van en met andere professionals en persoonlijke aandacht voorop.

Een opleiding volgen bij ons draait om direct toepasbare kennis, relevante vaardigheden en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap”

NIWT bijeenkomst Rik Koppelaar

Leren bij het NIWT

Leren in een veranderproces

De warmtetransitie is een werkveld dat voortdurend in beweging is. Kennis van vandaag kan morgen weer verouderd zijn. De uitdagingen waar professionals tegenaan lopen zijn soms technisch, maar vaak sociaal of politiek van aard. De warmtetransitie raakt alle Nederlanders en dat maakt het een gevoelig en complex onderwerp.

Onze opleidingen spelen in op die voortdurend veranderende context. Het beste resultaat wordt bereikt door mensen die over eigenbelang, achtergrond en overtuigingen heen durven te stappen. Die anderen weten te betrekken, inspireren en weerstand kunnen wegnemen. Die op een effectieve manier inspelen op alle verschillende stakeholders die in de warmtetransitie een rol spelen. Daarom hebben we in onze programma’s aandacht voor het aanleren van deze vaardigheden.

Kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn

Kennis en vaardigheden worden pas waardevol als ze praktisch toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld om een wijk te begeleiden in een concreet transformatieproces of het opstellen van gemeentelijk beleid. Onze opleidingen zijn zo ingericht dat je direct aan de slag kunt:

  • Je werkt met beroepsgerichte cases
  • De bijpassende theorie dient als ondersteuning
  • We maken kennis toegankelijk en beschikbaar
  • Onze docenten komen uit de praktijk

Leren van collega’s en experts

Leren bij het NIWT doe je met een groep professionals die allemaal vanuit hun eigen werkveld met dezelfde uitdaging worden geconfronteerd. En die dezelfde missie hebben. Wij brengen deze professionals samen in een veilige leeromgeving en stimuleren het onderling uitwisselen van ervaringen en best practices. Doordat je samenkomt met professionals uit heel Nederland vergroot je je eigen netwerk.

Kennis die toegankelijk is en direct toepasbaar in jouw praktijk.

Docenten uit de praktijk die vaardigheden bijbrengen en je helpen reflecteren.

Persoonlijke aandacht voor jouw leervragen en uitdagingen.

Samen leren samen met andere professionals met dezelfde missie.

Back To Top