skip to Main Content

NIWT als onmisbare schakel voor personeelstekort in warmtetransitie

In Nederland stonden er in het tweede kwartaal van 2023 ruim 25.000 vacatures open in het Openbaar Bestuur[1]. Daarnaast heeft het ROB in een onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) becijferd dat er nog 1200 ambtenaren bij moeten voor de energietransitie.[2] Niet gek dat de spanningsindicator “Zeer Krap’ aangeeft voor alle arbeidsmarktregio’s. Inzoomend op beroepen binnen de energietransitie laat het dashboard klimaatbeleid zien dat vrijwel alle beroepen een groot tekort hebben aan arbeidskrachten.[3]

Waarom een opleidingsinstituut?

De bestaande pool en instroom vanuit universiteiten is te klein om deze vacatures in te vullen. Dat betekent dat we ook mensen uit andere sectoren nodig hebben die de overstap maken naar de energietransitie. Bijna twee jaar geleden zijn we daarom het NIWT gestart. Het NIWT helpt professionals om de juiste kennis op te doen en vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor de energietransitie. Voor zij-instromers en “gevestigden”, voor starters, mediors en senior-experts: het diverse palet aan opleidingen sluit aan bij de fase waarin we in de transitie nu zijn beland. Deelnemers van de cursussen komen met name vanuit gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven. Het NIWT zorgt dat professionals dezelfde taal spreken, dezelfde uitgangspunten hebben en we bieden handvatten om met deze kennis afwegingen te maken binnen het kader van de lokale situatie.

Ontstaansgeschiedenis

Het NIWT is opgestart vanuit de passie van Rik Koppelaar, Thijs de Booij en Michiel van der Vight, de eigenaren van De WarmteTransitieMakers. Dagelijks zetten 45 Warmtetransitiemakers zich voor hun opdrachtgevers (o.a. Overheden, woningbouwcorporaties en warmtebedrijven) in om hun missie “Duurzame warmte voor iedereen’ waar te maken.

De oprichters vroegen zich enkele jaren geleden af of het niet sneller kon, en wat de knelpunten waren in de energietransitie. En toen kwamen we al snel op de mensen uit die het moesten gaan doen. Ze hadden toen niet kunnen bedenken dat de arbeidsmarkt zo’n turbulente dynamiek zou krijgen waardoor we nu in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland dus zowel in de aansturing vanuit centrale, regionale en lokale overheden als ook in de technische en communicatieve en participatie beroepen zo immens veel mensen nodig hebben. Universiteiten, HBO’s en MBO’s doen elke dag hun best om goede kwalitatieve studenten af te leveren op de arbeidsmarkt. En toch is het niet genoeg. We hebben dus mensen nodig uit andere sectoren die vanuit de passie voor deze transitie, soms ook ondersteund door verduurzamingstrajecten in hun eigen woningen, aan de slag willen om onze wereld ook voor onze kinderen nog bewoonbaar te houden.

Van ”instapniveau” tot expert

Het NIWT biedt diverse instapniveaus. Onze klassieker ondertussen is “Professional in de Warmtetransitie”, voor professionals die meer bagage willen om deze transitie goed te kunnen begeleiden.[4] We zien cursisten na deze intensieve opleiding, je doet deze immers naast je werk, met vertrouwen en nieuwe vaardigheden aan de slag gaan. De energietransitie is echter allang niet meer alleen behouden aan de mensen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Vergunningverlening, communicatie -en participatiespecialisten, adviseurs, financieel specialisten, maar ook managers en ondernemers krijgen er allemaal mee te maken. Daarom geven wij ook de opleiding “Introductie in de warmtetransitie”. Een eendaagse cursus om up-to-speed te raken en dezelfde taal te spreken.[5]

Warmtenetten in publieke handen: dat vraagt veel van gemeenten

Minister Jetten kondigde eerder aan dat warmtenetten in publieke handen komen. Opeens worden 350 gemeenten betrokken bij het mogelijk eigenaarschap van warmtenetten. Hoe doe je dat dan, en hoe beoordeel je een business case? Hoe ziet het ontwikkeltraject er eigenlijk uit? Van ontwerp tot marktmodellen en realisatie, in onze cursus “Ontwikkelen van Warmtenetten” krijg je een stevig fundament om je regierol goed in te kunnen vullen.[6] Hoe fijn om te zien dat een opleiding die je ontwikkelt zo erg op de actualiteit aansluit.

Kijk voor al onze opleidingen en cursusdata op www.niwt.nl/aanbod


[1] www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie

[2] https://www.aef.nl/nieuws/onderzoek-uitvoeringskosten-klimaatakkoord

[3] https://dashboardklimaatbeleid.nl/viewer/jivereportcontents.ashx?report=arbeidsmarkt_en_scholing

[4] https://niwt.nl/aanbod/professional/

[5] https://niwt.nl/aanbod/introductie-in-de-warmtetransitie/

[6] https://niwt.nl/aanbod/ontwikkelen-van-warmtenetten/

Back To Top